Publicaties_Geiten voeren op de kinderboerderij

Dit kennisbericht geeft informatie over zowel de positieve invloed van agrarische bedrijven met dieren, als de mogelijke gezondheidsrisico’s. In het algemeen geldt dat risico’s voor een belangrijk deel kunnen worden beperkt of vermeden met behoud van het gastvrije karakter van de boerderij. Waar dat niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen, zal gekeken moeten worden of de gewenste extra bedrijfsactiviteit wel verenigbaar is met de primaire werkzaamheden op het bedrijf. Dit kennisbericht geeft hiervoor aanknopingspunten. 

Lees meer op de nieuwe Zorg, recreactie en educatie op de boerderij pagina.