De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland is een groeisector. Steeds meer agrarische bedrijven in Nederland combineren de productie van voedsel met de levering van maatschappelijke diensten. Dit geldt ook voor agrarische bedrijven met dieren. Hierdoor komen meer mensen in contact met dieren op de boerderij. 

Dit kennisbericht geeft informatie over zowel de positieve invloed van MFL-bedrijven, als de mogelijke gezondheidsrisico’s. In het algemeen geldt dat risico’s voor een belangrijk deel kunnen worden beperkt of vermeden met behoud van het gastvrije karakter van de boerderij. Waar dat niet goed mogelijk is, bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen, zal gekeken moeten worden of de gewenste extra bedrijfsactiviteit wel verenigbaar is met de primaire werkzaamheden op het bedrijf. Dit kennisbericht geeft hiervoor aanknopingspunten. 

Het kennisbericht is primair opgesteld voor professionals die in hun werk te maken hebben met de beleids- en besluitvorming rondom MFL-bedrijven en voor ondernemers met een MFL-bedrijf.