Eind 2020 organiseerde het Kennisplatform de webinar Ammoniak en fijnstof in relatie tot veehouderij en gezondheid. Dit heeft geleid tot een nieuw kennisbericht op het gebied van luchtkwaliteit en fijnstof.

Waar de andere kennisberichten binnen dit thema ingaan op primair fijnstof, gaat dit kennisbericht in op secundair fijnstof dat indirect afkomstig is van de veehouderij. Ook secundair fijnstof kan een effect hebben op de longfunctie.

Secundair fijnstof bestaat voornamelijk uit ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat dat wordt gevormd uit ammoniak, zwaveldioxide en stikstofoxiden. Ammoniak komt vooral uit de veehouderij, zwaveldioxide vooral uit de industrie en stikstofoxiden vooral uit het verkeer. Volgens de Gezondheidsraad is het meest effectieve om de uitstoot van ammoniak uit de land- en tuinbouw te verminderen.