Publicatie: dinsdag 24 april 2018

Nieuws over onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde kennis over veehouderij en humane gezondheid.

Thema symposium 2018 bekend

Het expertiseforum en het communicatieforum van het Kennisplatform hebben gezamenlijk het thema van het jaarlijkse symposium van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid gekozen. De werktitel is: ‘Naar een duurzaam gezonde leefomgeving met mens en vee’. De nadere invulling zal in de stuurgroep van juni worden vastgesteld. Het programma zal, net als voorgaande jaren bestaan uit een plenair deel en meerdere workshoprondes. De bijeenkomst wordt op 9 november 2018 op een nieuwe locatie gehouden; De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Uitleg over Kennisplatform in Tijdschrift Gezondheidswetenschappen

Afgelopen maart verscheen het artikel ‘Kennisplatform verschaft duidelijkheid over effecten van veehouderij op humane gezondheid’ in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. Het is bedoeld om bredere bekendheid te geven aan de rol en de producten van het Kennisplatform. Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen over veehouderij en gezondheid.

Rendement combi-luchtwassers lager dan verwacht

Combi luchtwassers blijken in praktijk de helft minder geur en een kwart minder ammoniak uit de lucht te verwijderen dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoeken van Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)). Het Kennisplatform heeft naar aanleiding hiervan een bericht gepubliceerd om de betekenis van de uitkomsten te verduidelijken. Het gaat over de impact voor omwonenden, over de plicht om vergunningen te actualiseren en over suggesties voor vervolgonderzoek.

Rapport "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem"

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur)) heeft in een advies van 3 april 2018 aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een rij gezet wat het klimaatakkoord van Parijs betekent voor een duurzaam en gezond voedselsysteem. Het Kennisplatform signaleert in een bericht op de website de hoofdpunten uit dit advies.

Themabijeenkomst zo├Ânosen

Op 12 april 2018 organiseerde het Kennisplatform de Themabijeenkomst zoönosen. Met professionals uit de praktijk bespraken we hoe het kennisbericht zoönosen nog beter kan aansluiten bij de praktijk. De komende maanden wordt het kennisbericht aangepast. Het huidige kennisbericht is te vinden bij het onderwerp ‘Ziekten en gezondheid’ op de website.

Nieuwe website Kennisplatform

Alle informatie van het Kennisplatform is in april overgezet naar een nieuwe website. Hierdoor zijn de onderwerpen overzichtelijker weergegeven.

Informatie over Q-koorts gebundeld

Q-support en Q-uestion hebben de handen ineengeslagen om alle beschikbare informatie over Q-koorts te ontsluiten op één website: Q-koorts.nl. Hier kunnen patiënten, professionals en andere belangstellenden informatie vinden.

Op de hoogte blijven?

Dit is de 11e Nieuwsbrief van het Kennisplatform. Wij vragen u deze Nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk. Mensen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat doen via: Aanmelding Nieuwsbrief. Eerder verschenen nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website, waaronder die van februari 2018. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in juni 2018.