In sommige gebieden in Nederland leven mensen en dieren dicht bij elkaar. Mensen hebben steeds vaker vragen over de effecten op hun gezondheid.  Hebben zij meer kans op infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen)? Moeten zij zich zorgen maken over longziekten vanwege de luchtkwaliteit? Er zijn ook positieve effecten van wonen in de buurt van veehouderijen. Allergieën komen minder voor bij mensen die zelf op een veehouderij wonen of in de buurt van veehouderijen wonen.