Bacteriën en resistente bacteriën komen overal voor. Je wordt van resistente bacteriën over het algemeen niet zieker dan van ‘normale’ bacteriën. Maar wanneer je wel ziek wordt van een resistente bacterie, zorgt de resistentie ervoor dat de infectie niet meer te behandelen is met reguliere antibiotica. Meestal kan dan nog met andere type antibiotica behandeld worden, maar het duurt langer om de juiste behandeling in te stellen en patiënten zijn dus langer ziek. Daarnaast is deze behandeling soms duurder of is er een grotere kans op bijwerkingen. 

Regelmatig zien we dat bacteriën ook multi-resistent zijn. Ze zijn dan resistent voor meerdere soorten antibiotica. Behandeling met verschillende typen antibiotica heeft dan geen effect. Als opname in een ziekenhuis nodig is, worden in Nederland patiënten met een multi-resistente bacterie in isolatie verpleegd en behandeld. Zo kan verspreiding naar andere patiënten worden tegengegaan. Als een resistente bacterie toch bij meerdere patiënten wordt gevonden, gaan soms hele afdelingen dicht om verdere verspreiding te voorkomen. Dit zorgt voor logistieke problemen en hoge kosten.

In de Nederlandse gezondheidszorg worden antibiotica heel bewust ingezet. Je kunt in Nederland alleen antibiotica krijgen als een arts dit voorschrijft. Daardoor is in Nederland het probleem van resistente bacteriën in ziekenhuizen nog beperkt tot incidenten en soms korte uitbraken. Resistente bacteriën worden wel steeds vaker aangetroffen, waardoor dit een serieuzere bedreiging voor de volksgezondheid begint te worden.