Na het uitbreken van corona in Nederland ontstonden vragen over een mogelijke relatie met de (intensieve) veehouderij. Het Kennisplatform heeft vragen geïnventariseerd en deze met een team van deskundigen beantwoord. 

Er worden op dit moment verschillende onderzoeken gedaan en er komen dus ook nieuwe inzichten. Daarom zal deze lijst met Vragen en antwoorden regelmatig geactualiseerd worden.

Direct naar

Vragen en antwoorden

Duiding van studies naar de relatie tussen luchtkwaliteit, COVID-19 en veehouderij