Bedrijfsvoering

Sommige activiteiten op veehouderijen hebben invloed op de gezondheid van mensen. Denk  bijvoorbeeld aan boeren die mest gebruiken op hun land of mest afvoeren voor mestbewerking in een fabriek. Omwonenden van veehouderijen maken zich zorgen over de uitstoot van fijnstof en micro-organismen rondom deze activiteiten. Maar ook om de veiligheid van mestbewerkingsinstallaties. Ook uiteenlopende publieksactiviteiten op agrarische bedrijven (zorgboerderijen, boerderijrecreatie, etc.) roepen vragen op over mogelijke risico’s voor de gezondheid en veiligheid van bezoekers. Omwonenden ondervinden ook hinder door geur en geluid. 

Mestbewerking

Zorg, recreatie en educatie op de boerderij

Publicaties_Geiten voeren op de kinderboerderij