In sommige gebieden van Nederland wonen mensen en dieren relatief dicht op elkaar. De laatste jaren uiten mensen die in de buurt wonen van veehouderijen steeds vaker zorgen over hun gezondheid. Ze maken zich zorgen om de uitstoot van dierenverblijven of ervaren overlast van stank en geluid.

Soms botsten de belangen van veehouderijen met die van omwonenden. Het kan dan helpen om een maatschappelijke dialoog aan te gaan. Daarmee bedoelen we een goed en indringend gesprek (of aantal gesprekken) aangaan over controversiële en actuele vraagstukken. Dit verbetert de onderlinge verstandhouding. Want vaak raken deze vraagstukken burgers en andere partijen ook emotioneel.

Ingewikkelde maatschappelijke problemen vragen om een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft daarom twee hulpmiddelen ontwikkeld die veehouders, burgers en overheden kunnen helpen om het goede gesprek te kunnen voeren met elkaar.

Maatschappelijk dialoog

In gesprek over oplossingsrichtingen