In de jaarplannen en jaarverslagen kunt u meer lezen over de activiteiten van het Kennisplatform. Een jaarplan kijkt vooruit naar welke activiteiten het komende jaar uitgevoerd zullen worden. Een jaarverslag kijkt terug naar de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het jaarplan en jaarverslag worden ter kennisname aangeboden aan de financiers. Zij worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse brainstormbijeenkomst over het jaarplan voor het volgende jaar. Een concept-jaarplan en concept-jaarverslag worden in de Stuurgroep besproken. De opmerkingen van de Stuurgroep worden verwerkt, waarna een definitief concept beschikbaar is dat in de eerstvolgende Stuurgroep wordt vastgesteld. Het definitief concept- of vastgestelde jaarverslag wordt geagendeerd in het Financiersoverleg.