Hepatitis E is een virusziekte. Het virus veroorzaakt een chronische ontsteking van de lever. Als mensen dicht in de buurt van veehouderijen, vragen ze zich af of het Hepatitis E virus bij varkens een gevaar vormt voor hun gezondheid.

Voor een algemene toelichting op hepatitis E verwijzen we naar het RIVM.

Direct naar:

Vragen en antwoorden